1600x

ODM

Dịch vụ ODM

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn dịch vụ tùy chỉnh các sản phẩm liên quan đến phụ kiện hút thuốc.Sau khi bạn cung cấp bản thảo thiết kế 3D, bộ phận kỹ thuật và bộ phận sản xuất của chúng tôi sẽ nhanh chóng đánh giá liệu chúng tôi có thể tùy chỉnh cho bạn hay không và ngân sách chi phí cho việc tùy chỉnh.

Nếu bạn muốn thực hiện một số thay đổi nhỏ đối với các sản phẩm hiện có của chúng tôi, bạn có thể đưa ra ý tưởng và chúng tôi sẽ giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực.

ODM